W związku z zaprzestaniem przez KBC Securities świadczenia usług w zakresie obsługi klientów detalicznych, informacje zawarte na tej stronie mogą być nieaktualne.

Oferty z prawem poboru

Gdy spółka emituje nowe akcje dotychczasowi akcjonariusze stają się posiadaczami praw poboru. Prawa te można sprzedać lub zapisać się na akcje nowej emisji

Aktualne oferty z prawem poboru

Informacje zawarte w poniższym zestawieniu zostały sporządzone na podstawie dostępnych publicznie informacji lub otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - nie zawsze pochodzą one z prospektów emisyjnych. Dlatego zwracamy uwagę, że ostateczne zasady oferowania akcji zawierać będzie wyłącznie prospekt emisyjny.

Ostatnia aktualizacja: 2013-06-10

ATSENERGY

 • Cena emisyjna:
  0,05

POLIMEX-MOSTOSTAL seria N2

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  31.10.2012

 • Cena emisyjna:
  0,52

PSW CAPITAL

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  27.02.2012

 • Stosunek prawa poboru:
  4,04201680672269 PP : 1 ANE

 • Cena emisyjna:
  0,80

PHARMENA

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  08.01.2013

 • Stosunek prawa poboru:
  4 PP : 1 ANE

 • Cena emisyjna:
  7,50

DM WDM

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  31.01.2013

 • Stosunek prawa poboru:
  1 PP : 1 ANE

 • Cena emisyjna:
  0,20

 • Notowanie praw poboru:
  24.04.2013 - 02.05.2013

 • Przyjmowanie zapisów:
  24.04.2013 - 08.05.2013

 • Data przydziału:
  17.05.2013

IMPERA CAPITAL S.A.

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  20.03.2013

 • Stosunek prawa poboru:
  1 PP : 0,0972748812 ANE

 • Cena emisyjna:
  0,45

 • Notowanie praw poboru:
  22.03.2013 - 27.03.2013

 • Przyjmowanie zapisów:
  27.03.2013 - 03.04.2013

 • Data przydziału:
  12.04.2013

VENO S.A.

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  19.03.2013

 • Stosunek prawa poboru:
  4 PP : 1 ANE

 • Cena emisyjna:
  1,55

 • Przyjmowanie zapisów:
  10.04.2013 - 06.05.2013

 • Data przydziału:
  15.05.2013

DE MOLEN S.A.

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  16.04.2013

 • Stosunek prawa poboru:
  1 PP : 1 ANE

 • Cena emisyjna:
  1,28

 • Przyjmowanie zapisów:
  24.06.2013 - 05.07.2013

 • Data przydziału:
  16.07.2013

BBI ZENERIS NFI S.A.

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  18.04.2013

 • Stosunek prawa poboru:
  21 PP : 2 ANE

 • Cena emisyjna:
  0,17

 • Notowanie praw poboru:
  22.04.2013 - 02.05.2013

 • Przyjmowanie zapisów:
  19.04.2013 - 08.05.2013

 • Data przydziału:
  17.05.2013

STERGAMES S.A.

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  22.04.2013

 • Stosunek prawa poboru:
  1 PP : 1 ANE

 • Cena emisyjna:
  0,10

 • Przyjmowanie zapisów:
  06.05.2013 - 14.05.2013

 • Data przydziału:
  24.05.2013

DANKS

 • Dzień ustalenia prawa poboru:
  29.05.2013

 • Stosunek prawa poboru:
  1 PP : 1 ANE

 • Cena emisyjna:
  0,70

 • Przyjmowanie zapisów:
  12.06.2013 - 03.07.2013

 • Data przydziału:
  12.07.2013