Klienci indywidualni

Zakończenie obsługi klientów detalicznych

Informujemy, że w 2013 roku KBC Securities podjął decyzję o zakończeniu obsługi klientów indywidualnych. Wszyscy klienci otrzymali wypowiedzenie umowy o świadczenie usług maklerskich.

Klient, który w dalszym ciągu posiada aktywa na rachunku w KBC Securities powinien złożyć dyspozycję mającą na celu przeniesienie instrumentów finansowych na swój rachunek w innym biurze maklerskim, a środków pieniężnych na swój rachunek bankowy:

Dyspozycja taka może zostać złożona telefonicznie po podaniu hasła do zleceń telefonicznych, przy czym przelew środków pieniężnych możliwy jest wyłącznie na rachunek zdefiniowany w umowie. Jeśli rachunek nie może być obsługiwany przez telefon lub w umowie nie został zdefiniowany rachunek bankowy do przelewów, dyspozycję można złożyć osobiście (w godzinach 10.00-16.00) lub przesłać listownie (wymagany podpis zgodny z kartą wzorów podpisów) na adres:

KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Obsługa telefoniczna prowadzona jest w godzinach od 10 do 16 pod numerami telefonów: (22) 581 1102 oraz (22) 581 1054.Programy motywacyjne

Pracownicze Programy Nabycia Akcji